วันหยุดราชการของสถานเอกอัครราชทูตฯ

วันหยุดราชการของสถานเอกอัครราชทูตฯ สำหรับปี พ.ศ. 2557 (ค.ศ. 2014)

เดือน

วันที่

โอกาส

มกราคม

พุธที่ 1

วันปีใหม่

กุมภาพันธ์

ศุกร์ที่ 14

วันมาฆบูชา

 

จันทร์ที่ 17

Family Day*

เมษายน

จันทร์ที่ 7

วันหยุดชดเชยวันจักรี

 

จันทร์ที่ 14

วันสงกรานต์

 

ศุกร์ที่ 18

Good Friday*

พฤษภาคม

จันทร์ที่ 5

วันฉัตรมงคล

 

อังคารที่ 13

วันวิสาขบูชา

 

จันทร์ที่ 19

Victoria Day*

กรกฎาคม

อังคารที่ 1

Canada Day*

 

ศุกร์ที่ 11

วันอาสาฬหบูชา

สิงหาคม

จันทร์ที่ 4

Civic Day*

 

อังคารที่ 12

วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินีนาถ

กันยายน

จันทร์ที่ 1

Labour Day*

ตุลาคม

จันทร์ที่ 13

Thanksgiving Day*

 

พฤหัสบดีที่ 23

วันปิยมหาราช

ธันวาคม

ศุกร์ที่ 5

วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

 

พฤหัสบดีที่ 25

Christmas Day*

 

ศุกร์ที่ 26

Boxing Day*

 

พุธที่ 31 

วันสิ้นปี

หมายเหตุ: * วันหยุดแคนาดา