ทีมประเทศไทยในแคนาดา

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงออตตาวา
180 Island Park Drive,
Ottawa, Ontario K1Y 0A2
Tel. 1 (613) 722-4444
Fax. 1 (613) 722-6624
E-mail: General Enquiries contact@thaiembassy.ca ,
Consular Enquiries consular@thaiembassy.ca
Website: www.thaiembassy.ca

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครแวนคูเวอร์
1040 Burrard Street,
Vancouver, British Columbia V6Z 2R9
Tel. 1 (604) 687-1143
Fax. 1 (604) 687-4434
E-mail: info@thaicongenvancouver.org
Website: http://www.thaicongenvancouver.org

สำนักงานการค้าระหว่างประเทศ ณ นครแวนคูเวอร์
Ste. 1009, 1166 Alberni Street,
Vancouver, British Columbia V6E 3Z3
Tel. 1 (604) 687-6400
Fax. 1 (604) 683-6775
E-mail: ttcvan@telus.net

สำนักงานการค้าระหว่างประเทศ ณ นครโทรอนโต
31 Gloucester Street,
Toronto, Ontario M4Y 1L8
Tel. 1 (416) 921-5400
Fax. 1 (416) 921-7545
E-mail: thaitradetoronto@on.aibn.com

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครเอดมันตัน (กิตติมศักดิ์)
Suite 202, 10544 -114 Street NW, Edmonton, Alberta T5H 3J7
Tel. 1 (780) 439-3576
Fax. 1 (780) 452-1610
Office Hours: Tuesday, Wednesday and Thursday, 10:00 - 12.00 hrs

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครโทรอนโต (กิตติมศักดิ์)
17 Isabella Street, Unit No. 100, Toronto, Ontario M4Y 1M7
Tel. 1 (416) 850-0110
Fax. 1 (416) 850 – 1431
E-mail: info@thaiconsulatetoronto.com
Website: http://www.thaiconsulatetoronto.com
Office Hours: Monday to Friday, 10:30 - 12:30 and 13:30 - 15:30 hrs

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครมอนทรีออล (กิตติมศักดิ์)
1155 Boulevard Rene’ Lévesque Ouest, Suite 2500, 25th Floor,
Montreal, Quebec H3B 2K4
Tel. 1 (514) 878 – 4466
Fax. 1 (514) 878 – 2446
E-mail: info@thaiconmtl.com
Office Hours: Tuesday and Thursday 10.00 – 12.00 hrs